Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mistertoy.pl

Sklep internetowy mistertoy.pl jest prowadzony przez: 

F.H.U. RAKO Rafał Kowalski z siedzibą w Tarnobrzegu, pod adresem ul. Jana Słomki 1, 39-400 Tarnobrzeg, zarejestrowaną pod numerem Regon 364091087, Nip 867-122-91-94. 

Sklep stacjonarny Mistertoy – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez F.H.U. RAKO. 

Sklep Internetowy mistertoy.pl – prowadzony przez F.H.U. RAKO sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.mistertoy.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.mistertoy.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mistertoy.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym mistertoy.pl w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego mistertoy.pl zapytania do eksperta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym mistertoy.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do F.H.U. RAKO podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym mistertoy.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego mistertoy.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego mistertoy.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego mistertoy.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego mistertoy.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. F.H.U. RAKO w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mistertoy.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego mistertoy.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego mistertoy.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego mistertoy.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego mistertoy.pl.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym mistertoy.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:   imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego mistertoy.pl. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym mistertoy.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego mistertoy.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym mistertoy.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl 

1. Logowanie do Sklepu Internetowego mistertoy.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego mistertoy.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka Panel klienta ). 

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym mistertoy.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego mistertoy.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego mistertoy.pl. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego mistertoy.pl.  Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego mistertoy.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka,  a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym mistertoy.pl. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą  naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego mistertoy.pl w formie tzw. pytania do eksperta): 

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym mistertoy.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; 

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym mistertoy.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela F.H.U.RAKO nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez F.H.U. RAKO z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego mistertoy.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego F.H.U. RAKO oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego mistertoy.pl. Klientowi z tytułu udzielenia F.H.U. RAKO powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie; 

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym mistertoy.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez F.H.U. RAKO z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie F.H.U. RAKO.  

5. F.H.U. RAKO uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego mistertoy.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym mistertoy.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 

6. F.H.U RAKO uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym mistertoy.pl. 

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy mistertoy.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. F.H.U. RAKO nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego mistertoy.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.  

8. F.H.U. RAKO stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym mistertoy.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym mistertoy.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym F.H.U. RAKO za pośrednictwem email sklep@mistertoy.pl wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego mistertoy.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, F.H.U. RAKO niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mistertoy.pl mogą być zgłaszane F.H.U. RAKO za pośrednictwem email sklep@mistertoy.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym mistertoy.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym mistertoy.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;    

12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego mistertoy.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego mistertoy.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego mistertoy.pl: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. F.H.U. RAKO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

4. Promocje w Sklepie Internetowym mistertoy.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego mistertoy.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

- wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

- w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie Mistertoy – wybrać z listy Sklep Mistertoy,

- w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;

- w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

- zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego mistertoy.pl bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;

- kliknąć przycisk „Złóż zamówienie i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: 

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską,

b) do Sklepu stacjonarnego Mistertoy w Tarnobrzegu;

c) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.

5. F.H.U. RAKO uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”)..O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez F.H.U. RAKO zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów. 

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie F.H.U. RAKO oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez F.H.U. RAKO zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem F.H.U. RAKO o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.  

9. F.H.U. RAKO zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców F.H.U. RAKO nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, F.H.U. RAKO poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, F.H.U. RAKO, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

12. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez F.H.U. RAKO wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta  (o ile F.H.U. RAKO będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski  za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich: kurier Poczty Polskiej S.A. – Pocztex, UPS Polska, DHL, K-EX,

2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Sklepie stacjonarnym Mistertoy w Tarnobrzegu, bądź w Punktach Odbioru InPost.

3. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:  

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Sklepie stacjonarnym Mistertoy w Tarnobrzegu – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep Mistertoy. W tym przypadku wyboru takiej formy dostawy realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez F.H.U. RAKO. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po uiszczeniu płatności. W razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności w terminie 7 dni zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez F.H.U. RAKO).

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  W razie wyboru przedpłaty jako formy płatności Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 3 c).

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Banki dostępne w usłudze “PRZELEW NATYCHMIASTOWY” mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “PRZELEW NATYCHMIASTOWY” Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Mistertoy lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym mistertoy.pl.  

7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez F.H.U. RAKO faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

 § 7 Czas realizacji zamówień

1. F.H.U. RAKO zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego mistertoy.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, do Sklepu stacjonarnego Mistertoy

w Tarnobrzegu lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.  

3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować  wydłużenie  czasu dostawy lub brak dostawy.

4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii).

§ 8 Warunki reklamacji 

1. F.H.U. RAKO jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. F.H.U. RAKO odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. F.H.U. RAKO w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez F.H.U. RAKO Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od F.H.U. RAKO oraz opisem reklamacji.

4. F.H.U.RAKO rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, F.H.U. RAKO zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność F.H.U. RAKO z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił F.H.U. RAKO za nabycie danego produktu.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez F.H.U. RAKO mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. F.H.U. RAKO nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

§ 10  odstąpienie od umowy 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym mistertoy.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego mistertoy.pl zlecił F.H.U. RAKO realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym mistertoy.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w  § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że F.H.U RAKO nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu F.H.U. RAKO produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. F.H.U. RAKO zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 12  regulaminu. 

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. F.H.U. RAKO nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez F.H.U. RAKO. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez F.H.U. RAKO w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić F.H.U. RAKO produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:  

a) w Sklepie Stacjonarnym Mistertoy w Tarnobrzegu;

b) poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów na adres F.H.U. RAKO Jana Słomki 1 39-400 Tarnobrzeg, z adnotacją „Odstąpienie”,

9. F.H.U. RAKO nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  

§ 11 Zwrot należności Klientom 

1. F.H.U RAKO dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;

b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;

c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego.

2. W przypadku o którym mowa w § 11 ust 1 a) F.H.U. RAKO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W sytuacji określonej w § 11 ust 1 F.H.U. RAKO dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:

a) W razie, gdy zwrot procedowany jest w Sklepie stacjonarnym Mistertoy w Tarnobrzegu (to jest w sytuacji gdy oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy określonego w § 10 wraz z produktem będącym przedmiotem tej umowy zostanie przez Klienta złożone w Sklepie Mistertoy):

- Gotówką – jeżeli zamówienie opłacone było w tej formie;

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże F.H.U. RAKO numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże F.H.U. RAKO numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

b) W razie, gdy zwrot procedowany jest przez F.H.U. RAKO poza Sklepem stacjonarnym Mistertoy (to jest w razie odesłania produktu którego dotyczy odstąpienie od umowy na adres F.H.U. RAKO, w razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta):

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże F.H.U. RAKO numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże F.H.U. RAKO numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie F.H.U. RAKO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

§ 12 Dane osobowe

1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych F.H.U. RAKO przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym mistertoy.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez F.H.U. RAKO danych osobowych podanych podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym mistertoy.pl, a także dane podane przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez F.H.U. RAKO usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowych mistertoy.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, F.H.U. RAKO będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych F.H.U. RAKO uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od F.H.U. RAKO informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez F.H.U. RAKO danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez F.H.U. RAKO wiadomości w formie tzw. newsletterów.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez F.H.U. RAKO z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Jana Słomki 1, Regon 364091087   Nip 867-122-91-94. będącą administratorem tychże danych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez F.H.U. RAKO.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego mistertoy.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13 Przesyłanie informacji handlowych

1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez F.H.U. RAKO jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od F.H.U RAKO  informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§  14 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego mistertoy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. F.H.U RAKO dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego mistertoy.pl były na najwyższym poziomie, jednakże F.H.U. RAKO nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego mistertoy.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego mistertoy.pl.  

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie F.H.U. RAKO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym mistertoy.pl nie są cenami obowiązującymi w Sklepie stacjonarnym Mistertoy i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie stacjonarnym Mistertoy.  

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mistertoy.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie F.H.U RAKO statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym mistertoy.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy mistertoy.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego mistertoy.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a F.H.U. RAKO rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy. 

11. F.H.U. RAKO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego mistertoy.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez F.H.U. RAKO, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego mistertoy.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.Bestsellery
Nowości
300 EL. Tygrysek i lilie
300 EL. Tygrysek i lilie
12,21 zł
szt.
300 EL. Rodzina Delfinów
300 EL. Rodzina Delfinów
12,21 zł
szt.
300 EL. Leśny Strumień
300 EL. Leśny Strumień
12,21 zł
szt.
300 ELEMENTÓW Sky Transport
300 ELEMENTÓW Sky Transport
10,97 zł
szt.
300 ELEMENTÓW Czerwony Kapturek
300 ELEMENTÓW Czerwony Kapturek
12,21 zł
szt.
Samochód Jeep 1:20 na radio, pakiet
Samochód Jeep 1:20 na radio, pakiet
51,59 zł
szt.
Samochód Jeep S-Track na radio
Samochód Jeep S-Track na radio
31,01 zł
szt.
20 elementów, Maxi Czerwony Kapturek
20 elementów, Maxi Czerwony Kapturek
15,29 zł
szt.
Śmieciarka Aroc z naklejkami 74 cm
Śmieciarka Aroc z naklejkami 74 cm
107,06 zł
szt.
Ładowarka 67 cm pudełko
Ładowarka 67 cm pudełko
58,28 zł
szt.
180 Elementów Zaczarowany dywan
180 Elementów Zaczarowany dywan
8,15 zł
szt.
180 Elementów Wóz strażacki
180 Elementów Wóz strażacki
8,15 zł
szt.
180 elementów, Żółwie morskie
180 elementów, Żółwie morskie
8,15 zł
szt.
Su-24MR Fencer-E
Su-24MR Fencer-E
122,40 zł
szt.
Truckies Śmieciarka 22 cm
Truckies Śmieciarka 22 cm
16,41 zł
szt.
Wywrotka 22cm w pudełku
Wywrotka 22cm w pudełku
15,43 zł
szt.
Nosidełko dla lalek do 46 cm
Nosidełko dla lalek do 46 cm
58,32 zł
szt.
Krzesełko dla lalki
Krzesełko dla lalki
58,32 zł
szt.
Jej Wysokość Zosia Jadzia i Kraksa
Jej Wysokość Zosia Jadzia i Kraksa
29,70 zł
szt.
US M901 Launching Station
US M901 Launching Station
225,73 zł
szt.
M1078 LMTV Armor Cab
M1078 LMTV Armor Cab
145,30 zł
szt.
M1083 FMTV
M1083 FMTV
151,02 zł
szt.
Chodnikowa farba kredowa
Chodnikowa farba kredowa
46,49 zł
szt.
Piasek kinetyczny, 400 g
Piasek kinetyczny, 400 g
9,49 zł
szt.
Mała Gosposia. Pralka duża
Mała Gosposia. Pralka duża
53,24 zł
szt.
3-9 elementów, Pojazdy
3-9 elementów, Pojazdy
8,74 zł
szt.
Farma, Zestaw Jeep z maszynami
Farma, Zestaw Jeep z maszynami
31,57 zł
szt.
M1134 Stryker Anti-Tank Guided Missile
M1134 Stryker Anti-Tank Guided Missile
102,29 zł
szt.
Australian ASLAV-25
Australian ASLAV-25
90,86 zł
szt.
NAMIOT Z KULKAMI
NAMIOT Z KULKAMI
84,33 zł
szt.
ZESTAW SPORTOWY 3w1 KOSZ/LOTKI/BOKSER
ZESTAW SPORTOWY 3w1 KOSZ/LOTKI/BOKSER
129,75 zł
szt.
Imc CRYBABIES Coney, placzacy bobas
Imc CRYBABIES Coney, placzacy bobas
134,21 zł
szt.
Imc CRYBABIES Lala, placzacybobas
Imc CRYBABIES Lala, placzacybobas
134,21 zł
szt.
Tiima Perkusja mp3 mikrofon TB441604054
Tiima Perkusja mp3 mikrofon TB441604054
113,31 zł
szt.
MATA EDUKACYJNA Green
MATA EDUKACYJNA Green
137,69 zł
szt.
MATA EDUKACYJNA Pink
MATA EDUKACYJNA Pink
137,69 zł
szt.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE R/C JEEP
KLOCKI KONSTRUKCYJNE R/C JEEP
74,00 zł
szt.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE R/C CIĘŻARÓWKA
KLOCKI KONSTRUKCYJNE R/C CIĘŻARÓWKA
74,00 zł
szt.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE R/C WYŚCIGÓWKA
KLOCKI KONSTRUKCYJNE R/C WYŚCIGÓWKA
74,00 zł
szt.
Lionelo LIONELO Wozek spacerowyLea Grey
Lionelo LIONELO Wozek spacerowyLea Grey
291,21 zł
szt.
Revell REVELL Pirate Ship
Revell REVELL Pirate Ship
375,19 zł
szt.
Siku SIKU Ciągnik z odśnieżaczem
Siku SIKU Ciągnik z odśnieżaczem
123,58 zł
szt.
Dickie Strazak Sam Walkie Talkie
Dickie Strazak Sam Walkie Talkie
77,55 zł
szt.
Playmobil Obozowisko z T-Rexem 9429
Playmobil Obozowisko z T-Rexem 9429
179,88 zł
szt.
Lego Speed Champions  Porsche 75888
Lego Speed Champions Porsche 75888
150,97 zł
szt.
Lego Speed Champions  Ferrari 75886
Lego Speed Champions Ferrari 75886
55,65 zł
szt.
Lego Elves Wieża Noctury 41194
Lego Elves Wieża Noctury 41194
222,72 zł
szt.
Ravensburger Gry Scotland Yard 266432
Ravensburger Gry Scotland Yard 266432
99,62 zł
szt.
Minecraft Zestaw dzikich zwierząt
Minecraft Zestaw dzikich zwierząt
107,18 zł
szt.
Winning Moves Operacja Dinozaury 03124
Winning Moves Operacja Dinozaury 03124
88,56 zł
szt.
Winning Moves Monopoly Real Madryt 02370
Winning Moves Monopoly Real Madryt 02370
101,81 zł
szt.
Trefl Brick Trick Pałac XL 60881
Trefl Brick Trick Pałac XL 60881
84,00 zł
szt.
Trefl Brick Trick Dworzec XL 60880
Trefl Brick Trick Dworzec XL 60880
84,00 zł
szt.
Trefl Brick Trick Ranczo XL 60879
Trefl Brick Trick Ranczo XL 60879
84,00 zł
szt.
Trefl Brick Trick Wiatrak L 60878
Trefl Brick Trick Wiatrak L 60878
69,99 zł
szt.
Trefl Brick Trick Forteca L 60877
Trefl Brick Trick Forteca L 60877
69,99 zł
szt.
Trefl Brick Trick Remiza L 60876
Trefl Brick Trick Remiza L 60876
69,99 zł
szt.
Mga Num Noms Zestaw Light 548799
Mga Num Noms Zestaw Light 548799
72,48 zł
szt.
TY Pluszak Teeny Tys Ferris 41253
TY Pluszak Teeny Tys Ferris 41253
10,55 zł
szt.
Llorens Lalka Elena 35cm 53522
Llorens Lalka Elena 35cm 53522
140,52 zł
szt.
Waluty

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ:

501 068 456

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl